петак, 20. април 2007.

Prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI ‎RIZIKA»‎

U organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „PROTECTA GROUP“ 25.4.2007.g. sa početkom u 11 časova u prostorijama Privredne komore Beograda, sala VI održaće se prezentacija projekta «ODLUČIVANJE ZASNOVANO NA PROCENI RIZIKA»

Cilj prezentacije je upoznavanje sa načinom identifikacije izazova i rizika kao posledica promene vlasničke strukture u preduzećima i drugim rizicima koji nastaju nakon nje. (obustava rada, demonstracije, nezadovoljstva zaposlenih, blokada poseda (imovine) preduzeća, nezakonitih štrajkova ili štrajkova upozorenja).

S obzirom da u mnogim preduzećima ne postoje efektivni planovi pripravnosti na krizne situacije niti je definisana odgovornost nadležnih subjekata, ovom prezentacijom želimo da Vam ponudimo model za sprečavanje, pripremu i odgovor na krizne situacije razvojem sistema za procenu rizika.

Prezentacija uključuje sledeće segmente:

1. Procena rizika, procena kapaciteta preduzeća u prevenciji kriza i izrada akcionog plana upravljanja rizicima i krizama.

2. Građenje kompetencija zaposlenih kroz trening (obuku) za upravljanje rizicima kompanije uključujući izgradnju sposobnosti preuzimanja kontrole nad kriznom situacijom što je pre moguće.

3. Operacije nastavka biznisa u postkriznom periodu.

4. Izgradnja multimedijske baze podataka o pretnjama i rizicima na nivou privrede grada Beograda u cilju jačanja i povezivanja kapaciteta preduzeća i lokalne zajednice u analizi rizika i odgovora na krizne situacije.

5. Izgradnja pravnog ambijenta za analizu rizika i koordinisanog reagovanja na krizne situacije

Prezentaciju će odrzati dr Zoran Keković, profesor Fakulteta bezbednosti univerziteta u Beogradu i predsednik Centra za analizu rizika i upravljanje rizika. Gosti su dr Dane Subašić sa Kriminalističko policijske akademije u Beogradu, kao i eksperti iz oblasti bezbednosnog menadzmenta.

Menadžmentom rizika može se sprečiti šteta u kompaniji, a problem pretvoriti u profit.

Dodatne informacije na e-mail damjans@kombeg.org.yu ili na telefon: 011/3619-646

Prezentacija je namenjena menadžerima firmi, menadžerima rizika, menadžerima bezbednosti, menadžerima ljudskih resursa, menadžerima IT sektora, menadžerima za odnose sa javnošću.