среда, 2. мај 2007.

USPEŠNO ZAVRŠEN KURS ZA MENADŽERE BEZBEDNOSTI

U organizaciji Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, Preduzeća za bezbednost poslovanja, imovine i lica „Protecta group“ i Međunarodnog trening centra za borbu protiv terorizma, u Beogradu je od 27 – 29. aprila 2007. godine uspešno realizovan kurs na temu „Menadžment rizika u bezbednosti“.

Cilj kursa je bio građenje kompetencija (znanja, veština i stavova) menadžera bezbednosti za analizu i procenu bezbednosnih rizika, izradu strateškog i akcionog plana za upravljanje rizicima i bezbednosnu zaštitu profita preduzeća.

Tematske oblasti kursa su realizovane na konkretnoj studiji slučaja, u okviru radionica, a polaznici kursa su dobili neophodna znanja, obrasce i materijale za izradu projektnog zadatka upravljanja rizicima bezbednosti u svojoj organizaciji, uz mogućnost da se kroz seriju naprednih kurseva od strane predavača - eksperata prati efikasnost i kvalitet upravljanja projektom.

Ovo je jedna u seriji aktivnosti koju Centar za analizu rizika i upravljanje krizama iz Beograda preduzima u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje i okruženja, sa ciljem širenja mreže eksperata u oblasti analitike bezbednosnih pojava u skladu sa savremenim principima teorije i prakse menadžmenta rizika. Kurs je bio jedinstven po mnogo čemu, reči su dr Zorana Kekovića, predsednika Centra. Pre svega, okupio je na jednom mestu menadžere bezbednosti u javnim i privatnim preduzećima i pripadnike bezbednosnih struktura vojske i policije koji su obučavani po jedinstvenoj metodologiji upravljanja rizicima. Predavači na kursu su bili istaknuti stručnjaci iz zemlje i regiona u oblasti bezbednosne analitike, strateškog i operativnog planiranja, risk komuniciranja i socijalnog inženjeringa u bezbednosti.

Kurs je ocenjen najvišim ocenama od strane polaznika kursa, čemu je posebno doprinela serija vežbi i radionica, uz želju da se stečena bazična znanja razvijaju na narednim kursevima. Polaznici kursa su fomirali jedinstvenu distributivnu listu za razmenu informacija o tekućim aktivnostima i potpisali pristupnicu Centru.

Nakon završenog kursa podeljeni su sertifikati o pohađanoj obuci.


Dodatne informacije su dostupne i preko bloga organizacije http://caruk.blogspot.com